Araş. Gör. ARZU MALAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ARZU MALAK

T: (0282) 250 3116

M amalak@nku.edu.tr

W amalak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Obez Kadınlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Jinekolojik kanserli hastalarda aile planlaması yöntem kullanımı (2011)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Bulgarca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2010-
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇEBER M., YILDIZ T., EREN ÇİTAK E., MALAK A., Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri, ULUSLARARASI TEMEL VE KLİNİK TIP DERGİSİ, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. YILDIZ T., BALTACI GÖKTAŞ S., MALAK A., EREN ÇİTAK E., A Clinical Survey on Hopelessness of Nurses and Their Perception of Spirituality or Spiritual Care, Research & Reviews: Journal of Nursing &Health Sciences, 2015.
Özgün Makale
3. YILDIZ T., YAZICI C. M., DOĞAN Ç., CETİNTAŞ M., MALAK A., Does patient education increase antimuscarinic treatment persistence in overactive bladder syndrome?, International Journal of Urological Nursing, vol. 9, pp. 84-91, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. MALAK A., KIZILKAYA BEJİ N., Kronik Pelvik Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımı, Okmeydanı Tıp Dergisi, 2015.
Erişim Linki
5. YILDIZ T., GÖKTAS S., MALAK A., EREN ÇİTAK E., Neurosurgery Nursing and Spiritual Dimension of Nursing Care, Journal of Health & Medical Informatics, vol. 5, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIZ T., ÖNLER E., BAŞKAN B., KOLUAÇIK B., MALAK A., ÖZDEMİR A., AYDINYILMAZ H., Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi, International Journal of Basic and Clinical Medicine, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÖNLER E., YILDIZ T., SÜZEN E. R., AYDINYILMAZ H., URCANOĞLU Ö. B., KILIÇ Ö., MALAK A., Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ekip Çalışması Tutumları İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, IAAOJ HEALTH SCIENCE, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., AVCIBAŞI İ. M., BAÇ A., ALP R., Nursing Students Exposed to Domestic Violence And Their Perspectives on Violence, International Journal of Basic and Clinical Medicine, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. MALAK A., YILDIZ T., Gebelik, Eş Şiddetini Azaltır mı?, 3. uluslararası Farklı şiddet boyutları ve toplumsal algı kongresi (21.04.2017-22.04.2017).
Özet bildiri
2. KAYA A. D., MALAK A., AYDIN KURÇ M., GÜLEN D., TAŞDEMİR N., VAROL SARAÇOĞLU G., Investigation on the Correlation between vaginal candidiasis and Individual Behavioral Factors of patients, 4th Annual International Conference on Health& Medical Sciences (02.05.2016-05.05.2016).
Sözlü Bildiri
3. MALAK A., ASLAN E., KIZILKAYA BEJİ N., VALIDITY AND RELIABILITY OF SEXUAL HEALTH CARE SCALE FOR NURSES (SHCS-A) TO TURKISH VERSION, IUGA 2nd World Congress on Abdominal & Pelvic Pain (09.06.2015-13.06.2015).
Poster
4. YILDIZ T., MALAK A., BAÇ A., ALP R., ÖNLER E., NEW MODEL IN NURSING EDUCATİON: SCHOOL HOSPİTAL INTEGRATION, 1 ST INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE ON HEALTH SCİENCES (14.05.2014-16.05.2014).
Poster
5. MALAK A., karakaya k., YILDIZ T., ÇEVİK N. G., AYYILDIZ N., BOZAT A., Sağlıklı Canlar için Mutlu Annelerin Gizemi; Psikodrama Felsefesi, ULUSLARARSI KATILIMLI 1. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ (21.09.2012-23.09.2012).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MALAK A., ASLAN E., KIZILKAYA BEJİ N., YALÇIN Ö., YAZICI C. M., ALT ÜRİNER SİSTEM ŞİKAYETİ OLAN OBEZ KADINLARDA ÜRODİNAMİK TEST SONUÇLARI VE YAŞAM KALİTESİ, 7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (15.10.2015-18.10.2015).
Poster
2. YILDIZ T., BALTACI GÖKTAŞ S., MALAK A., ÖNLER E., HEMŞİRE/EBELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖRNEĞİ, 14. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ (16.04.2014-20.04.2014).
Poster
3. BALTACI GÖKTAŞ S., YILDIZ T., MALAK A., YETİŞYİĞİT T., MASTEKTOMİ SONRASI LENFÖDEM YÖNETİMİ, 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ (19.04.2013-23.04.2013).
Poster
4. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., A M., SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI VE ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI, 10.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (22.11.2012-24.11.2012).
Poster
5. YILDIZ T., MALAK A., ÇETİNTAŞ M., GÜR Ö., GÜRKAN S., DONBALOĞLU M. O., ONAY Ç., BAÇ A., AÇIK KALP CERRAHİSİ HASTALARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN AZALMASI VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTMASINDA HASTA EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN ROLÜ, TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 12. ULUSAL KONGRESİ (08.11.2012-11.11.2012).
Sözlü Bildiri
Üyelikler
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ, Üye, 2011-.
TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ, Üye, 2011-.
Katıldığı Kurslar
ÜRODİNAMİ KURSU, Yer:ANTALYA, 25.10.2015-.
Aldığı Sertifikalar
İLK YARDIM EĞİTMENİ SERTFİKASI, Yer:ANKARA, 01.01.2009-.